Zasoby

Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi to ważna placówka naukowa. Bogaty księgozbiór sprawia, że puławska Biblioteka jest niezwykle atrakcyjnym miejscem nie tylko dla miłośników literatury rolniczej.

ACADEMICA

ACADEMICA – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych

O bibliotece

Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi jest biblioteką naukową, podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny weterynaryjnej, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej, ochrony środowiska, leśnictwa, polityki i ekonomiki rolnej oraz nauk pokrewnych. W 2008 uzyskała statut umożliwiający gromadzenie zbiorów także z zakresu etnologii, socjologii […]

Kontakt