Kontakt
Zasoby cyfrowe

Polskie e-czasopisma rolnicze w open access

Niektóre webowe czasopisma elektroniczne pod względem graficznym przypominają wersję drukowaną. Rosnące koszty subskrypcji czasopism drukowanych doprowadziły do tego, że wiele bibliotek naukowych zajęło się alternatywną formą elektroniczną. Spisy elektronicznych czasopism są udostępniane on-line. Synonimem w/w terminu jest e-czasopismo.

BEZPŁATNE PEŁNE TEKSTY NAUKOWE W INTERNECIE – Open Access
Definicja czasopisma elektronicznego wg ODLIS: wersja elektroniczna czasopisma drukowanego lub podobna do czasopisma publikacja elektroniczna bez wersji drukowanej, dostępna w webie, pocztą elektroniczną, lub inną drogą dostępna w Internecie.

 

Czasopisma polskie
Lista polskich czasopism z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych, udostępniających bezpłatnie pełne teksty artykułów w Internecie.

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Kontakt

Centralna Biblioteka Rolnicza
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
Oddział w Puławach
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

tel: 81 8877 290
email: biblioteka.naukowa@nikidw.edu.pl
wypozyczalnia@nikidw.edu.pl

Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15:30